Diensten

Farmland biedt de volgende diensten aan:

Taxaties
Farm Land is gespecialiseerd in alle gangbare taxatiegrondslagen. Interesse in een taxatie van uw onroerend goed? Klik hier en laat Farm Land uw grond en gebouwen taxeren.

Onteigening

U heeft te maken met een onteigening? Laat u adviseren door Farm Land.
Wij hebben de juiste expertise voor onteigeningszaken naar aanleiding van reconstructie of liquidatie van akkerbouw, veehouderij, glastuinbouw, etcetera. Dit kan u veel geld besparen/opleveren en u behoeden voor de narigheid die een onteigening met zich meebrengt als de randvoorwaarden niet goed zijn ingevuld.

Juridisch
Alle adviezen die door Farmland worden verstrekt zijn uiteraard juridisch getoetst, zodat u zeker kunt zijn van een betrouwbaar advies.

Financieel
Datzelfde geldt voor de financiële aspecten van een advies of contract. Farm Land is goed op de hoogte van regelingen als bijvoorbeeld de landbouwvrijstelling en fiscale constructies die kunnen of worden toegepast in of bij de aankoop of verkoop van een boerenbedrijf of een stuk landbouwgrond.

Beheer
Farm Land Makelaars & Rentmeesters B.V. bieden u ook uitgebreide mogelijkheden om uw bezittingen (gronden en gebouwen) bij ons in beheer te geven. De voordelen van het uitbesteden van het beheer zijn:

– U heeft een deskundige en betrouwbare partner die met u meekijkt
– Er wordt getracht een goed rendement te genereren.
– De rompslomp die beheer met zich mee kan brengen, wordt u uit handen genomen

Wijzigen bestemming
Als u uw geldende bestemming (meestal agrarisch) wil wijzigen in bijvoorbeeld een recreatieve bestemming kan Farm Land u hierin adviseren welke wegen te bewandelen om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Wij werken hierin samen met lokale landschapsarchitecten en adviesburo’s

Landgoederen
Uw agrarische bestemming wijzigen in de bestemming landgoed. Dit kan fiscaal erg aantrekkelijk zijn.

Groene Energie
Farm Land Makelaars & Rentmeesters B.V. bemiddeld in locaties voor groene energie in geheel Nederland. Met name op het vlak van wind energie heeft Farm Land zeer ruime ervaring.