Aanbod

Verkocht 10 ha grond aan de oever van de Binnenmaas te Westmaas

Unieke locatie aan de Binnenmaas grootte ca 10,3 ha.direct aan het water gelegen
Een uniek object voor de ontwikkeling van een Nieuw-landgoed
Het plangebied bestaat uit twee agrarische percelen en is gelegen aan de Munnikenweg te Westmaas. Het plangebied grenst aan de noordkant aan de Binnenbedijkte Maas en aan de zuidkanst een dr Ritselaarsdijk. De percelen hebben de bestemming agarisch gebied plus.
Het plangebied omvat de kadastrale percelen 186 en 188 liggende in de kadastrale gemeente Westmaas, sectie E. De totale oppervlakte bedraagt 10 ha 33 are 85 ca, waarvan de oppervlakte van 186 is 65 are 75 ca en perceel 188 een oppervlakte heeft van 9 ha 68 are 10 ca. Er is geen bebouwing aanwezig.

Indeling
Verkocht! Een prachtig gelegen perceel landbouwgrond direct grenzend aan de Binnenmaas te Westmaas.
grootte ca 10,3 ha. Een ideale plek om 1 of 2 nieuwe landgoederen van minimaal 5 ha te ontwikkelen in samenwerking met de gemeente Binnenmaas en het waterschap “de Hollandse Delta”. Het bouw oppervlak in het Beleidskader Nieuwe Landgoederen is verruimd tot 1000 vierkante meter.

Plaats:
Westmaas
Adres:
ruim 10 ha aan de oever van de Binnenmaas
Vraagprijs: 
Niet van toepassing.